Imatra valitsee uutta kaupunginjohtajaa: seuraa tästä kokousta vaihe vaiheelta

Hannu Ojala

Kaupunginjohtajavalinnassa vahvoilla oleva Rami Hasu seuraa valtuuston kokousta lehtereiltä.
Kaupunginjohtajavalinnassa vahvoilla oleva Rami Hasu seuraa valtuuston kokousta lehtereiltä.

Kokous alkaa kello 17.30. Paikalla on runsaasti yleisöä, ja myös suoraa verkkolähetystä seuraa ennätysmäärä katsojia: youtube-lähetystä seuraa tällä hetkellä 183 ihmistä.

Todetaan läsnäolijat. Poissa on kaksi valtuutettua, kokoomuksen Anu Urpalainen ja sitoutumattomien Henri Ruokolainen. Heitä korvaavat varavaltuutetut Tommi Matikainen (kok.) ja Aleksi Tikkanen (ps.).

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Ensimmäisenä listalla ovat asiana ilmoitusasiat. Terhi Karttunen esittelee valtuustolle vuoden 2016 henkilöstökertomusta, kuten työllistämistä, palkitsemisjärjestelmiä, henkilöstön määrää ja kustannuksia, tilastointia. Yleishuomiona Karttunen toteaa organisaatoïouudistuksen aiheuttaman epävarmuuden ja sisäilmaasioiden nousseen vahvasti esille.

Heikki Luukkanen (sd.) ottaa puheenvuoron. Hänestä kyse on niin merkittävästä asiasta, että raportti kannattaa käsitellä muuten kuin tiedoksiantona, koska niistä ei ole tapana keskustella.

Anssi Piirainen (vas.) kaipaa jatkumoa; mihn suuntaan henkilöstöasiat kehittyvät? Eksote-integraation johdosta vertailuluvut puuttuvat, mutta jatkossa vertailukin jo onnistuu, Karttunen vastaa.

Heikki Tanninen (sd) kyselee Toimari-hankkeen perään. Mikä sen vaikuttavuus on ollut? Minkä verran työllistämistoimet ovat ylipäätään hillinneet työmarkkinatuen kuntakustannuksia?

Vastausta Tannisen kysymyksiin ei löydy, koska työllistämisasioista vastaava henkilö ei ole paikalla.

Kello 17.48, selvitys kuntalaisaloitteista merkitään tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

Raportti Imatran kasvihuonekaasupäästöistä merkitään tiedoksi.

Anu Pakarinen

Valtuusto päättää tänään Imatran kaupunginjohtajavalinnasta.
Valtuusto päättää tänään Imatran kaupunginjohtajavalinnasta.

Kello 17.49, hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala esittelee hyvinvointikertomusta vuodelta 2016 sekä suunnitelmaa vuodelle 2017. Viime vuonna ei yhtään huostaanottoa. Suoritetun kyselyn perusteella nuorten nukkumaanmeno myöhäistänyt, näkyy koulussa väsymyksenä ja keskittymiskyvyn puutteena. Alkoholia käytetään vähemmän, mutta tupakkaa enemmän kuin maassa keskimäärin. 23 % kyselyyn vastanneista ammattikoululaisista kertoi olleensa päihtyneenä joko matkustajana tai kuljettajana liikenteessä.

Ikäihmisten Aviasport areenan ohjatut liikuntatuokiot ovat saaneet suuren suosion, hyvää palautetta saatu paljon.

Imatrankosken kameravalvonta auttanut rikosten selvittelyssä.

Tarja Äikää (sd.) kiittää hyvinvointikertomuksen laatinutta tiimiä hyvin tehdystä työstä. Anssi Piirainen (vas.) toivoo lisää tukea ammattikoulun syrjyttmisvaarassa oleville oppilaille. Toivon ja pyydän, että asiaa viedään eteenpäin, pidetään vaalilupauksista kiinni.

Kello 18.05. Keskustelu hyvinvointikertomuksesta jatkuu. Timo Härkönen (ps.) kapuaa puhujapönttöön eli aikoo puhua pidempään kuin 2 minuuttia, mikä sallitaan omalta paikalta.

Härkösen mukaan Imatralla on löydettävä tehokkaampia keinoja ns. koulukiusaamisen sanktioimiseen ja estämiseen. Erottaminen koulusta kyseeseen. Tekeen toivomusponnen. Esittää seminaaria, jonka aiheena toimintatapojen selkeyttäminen, napakampien toimintamallien etsiminen ja käyttöönotto Imatralla. Imatrasta edelläkävijä koulukiusaamisen ehkäisyssä.

Arto Siitonen (sd.) kapuaa vuorostaan puhujapönttöön. (Tällä hetkellä suoraa nettilähetystä seuraa yli 600 ihmistä). Siitosesta hyvinvointikertomus on pelkkä kopio edellisvuoden raportista. Hänen mukaansa Imatralla voidaan keskimääräistä huonommin kuin maassa keskimäärin. Tehdäänkö siis oikeita asioita oikeaan aikaan oikeille ihmisille, hän kysyy. Etenkin päihde- ja mielenterveysongelmaiset ovat heikoilla tällä hetkellä. Kokemusasiantuntijat eli kuntalaiset ja heidän läheisensä otettava mukaan kertomaan, millaisia palveluja imatralaiset tarvitsevat.

Kymmenen minuttia kulunut, Niina Malm huomauttaa, Siitonen lopettaa.

Kello 18.15 Anna Helminen vastaa Siitoselle. Eksotessa rajallinen mahdollisuus vaikuttaa, Imatran omistus 25 prosenttia, mutta Imatralla on Eksotessakin omat luottamushenkilönsä. Jos heillä on viisaita ajatuksia, muut kannatavat. Luottamushenkilöillä oma vastuu asioiden eteenpäin viemisessä, Helminen painottaa.

Anu Pakarinen

Valtuuston lehtereille kerääntyi iso joukko yleisöä.
Valtuuston lehtereille kerääntyi iso joukko yleisöä.

Sinikka Poskiparta (kok.), Eksote-jäsenyys hyödyttänyt Imatraa, mm. ikäihmisiä. Kaipaa suunnitelmia, miten senioripassin käyttöä voitaisiin lisätä.

Veikko Hämäläinen (sd.) jatkaa kysymällä, millaisia suunnitelmia senioripassin ja Aviasport areenan ikäihmistoiminnan osalta kun, kun näitä eläkeläiset aina kyselevät.

Päivi Marttila (vihr.) ottaa kantaa ikäihmisten asumiseen, kodista ei saa tulla vankilaa, tulisi kehittää erilaisia asumisen muotoja.

Heikki Luukkanen (sd.) ihmettelee peruskoulun tilannetta. Ammattikoulun aloittavista pojista jopa kolmasosa joillakin aloilla on luku- ja kirjoitustaidottomia.

- Siinä on syrjäytymisen lähtökohta, Luukkanen sanoo.

Erkki Saarimäki (ps.) palaa aiemmin käsiteltyyn koulukiusaamiseen ja kannattaa Härkösen ponsiesitystä, että tälle asialle, koulukiusaamiselle, vihdoin aletaan tehdä jotakin.

Anne Nissinen (sd.) ja Helena Roiha (kesk.) ja Lilla Saaristo (kok.) jatkavat keskustelua omilla puheenvuoroillaan. Lilla Saaristo kehuu Härkösen ponsiesitystä erinomaiseksi. Airi Aallon (ps.) mukaan koulut tarvitsevat rahaa opetukseen ja toimintaan, eivät seiniin. Vain näin lapsia opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan.

Anssi Piirainen puhuu nuorten yksinäisyydestä. Puheenvuoro on hyvinvointikertomukseeen liittyen jo 20:s. On viimeisten puheenvuorojen aika, puheenjohtaja Niina Malm linjaa.

Anu Pakarinen

Imatran valtuustokokous kiinnostaa tänä iltana poikkeuksellisen paljon.
Imatran valtuustokokous kiinnostaa tänä iltana poikkeuksellisen paljon.

Arja Kujala summaa keskustelua ja vastaa valtuutettujen kysymyksiin. Nuorten hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy ja puuttuminen koulukiusaamiseen tulevat olemaan toiminnan painopisteitä jatkossa, hyvinvointikoordinaattori lupaa.

Aviasport areenan toiminnasta Kujala kertoo seuraavaa: ikäihmisten liikuttamista jatketaan myös kesän ajan, mutta vain kerran viikossa ulkona. Syksyllä kun rönttäkelit alkavat, siirrytään taas sisätiloihin ja jatketaan liikuntaan kahdesti viikossa.

Asian käsittely päättyy. Timo Härkösen toivomusponsi hyväksytään yksimielisesti.

Kello on nyt 18.47.

Seuraavaksi esityslistalla ovat ehkäiseväpäihdetyön Pakka-toimintamalli, Imatran seudun sähkön osakkeista luopuminen ja viimeisenä kaupunginjohtajan valinta.

Kaikki asiat hyväksytään. Siirrytään viimeiseen asiaan, kaupunginjohtajan valintaan.

Ensimmäisen puheenvuoron käyttää kaupunginhallituksen puheenjohtaja, sitten vuorossa ovat valtuustoryhmien puheenjohtajien puheenvuorot.

Anna Helminen: Kun hakuprosessi aloitettiin, tavoitteeksi otettiin avoin prosessi ja hakijoista parhaan mahdollisen henkilön löytäminen.

Yhteisesti ja yksimielisesti päätettiin, että kaupunginjohtajalta edellytetään verkostoja ja elinkeinoelämän tuntemuksia. Prosessi ollut pitkä ja monivivahteinen, Helminen kuvailee.

Hakuaikaa pidennettiin. Haastattelut pidettiin, rekrytointikonsultti teki omat päätelmänsä, samoin kuin haastatteluryhmä. Oma näkemykseni perustui haastateluun, kriteereinä muun muassa osaaminen, sitoutuminen, aitous ja rehellisyys.

Soveltuvuusarvioinnin tulokset vahvistivat omia käsityksiäni kaikista hakijoista. Tehtävän vaativuuden takia valinnan perustuttava harkintaan, arviointeihin ja haastatteluihin. Valintaa ei tehdä huutoäänestyksellä, ei lehtien palstoilla.

Sopivuus ei saa olla kiinni puoluekirjasta. Sovimme yhdessä näin. Minä otin nämä pelisäännöt tosissani.

Tämä prosessi ei saa täysiä tyyliposteitä, toiminta ei ollut avointa, loppu vaiheen pelaaminen ei edistä Imatran mainetta paikallisesti tai valtakunnallisesti. Kiitän kaikkia hakijoita ja toivotan onnea tehtävään valittavalle ja viisautta tukea uutta kaupunginjohtajaa tehtävässä.

Hannu Ojala

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) kävi puheenvuorossaan läpi pitkää johtajavalintaa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) kävi puheenvuorossaan läpi pitkää johtajavalintaa.

Kello 18.58.

Heikki Luukkanen (sd.) pitää SDP:n puheenvuoroa. Toteaa prosessin alkaneen kangerrellen, kun kaikki hakijat tai heidän suosittelijansa eivät ymmärtäneet hakuilmoituksen ehtoja.

Oli erilaisia näkemyksiä ja painotuksia, tuossa vaiheessa kaksi henkilöä nousi esiin. Meistä Antti Vuolanne täytti edellytykset hyvin. Emme lähtenee lehtien palstoille mustamaalaamaan toisia ehdokkaita. SDP:llä oli oma ehdokas, tultiin tilateeseen, jossa omat voimat eivät riittäneet läpivientiin. Tässä tilanteessa halusimme osoittaa, meillä on varaa liikkua ja uudistua. Keskustelimme ryhmässä, Matias Hilden oli hyväksyttävissä meidän ehdokkaaksemme. Esitämme valtuustolle kunnanjohtajan vaalissa 30 vuotta pari viikkoa sitten täyttänyttä Matias Hildeniä. Virkaiältään ehdokkaista pisin kokemus.

Kello 19.10

Ismo Pöllänen (kok.). Kokoomus antoi työryhmälle täyden tuen ja työrauhan. Kulisseissa valintaprosessi on saanut jopa farssin piirteitä, yhteisiä pelisääntöjä ei ole noudatettu, valtapolitiikassa näyttää kaikki keinot olevan käytössä.

Jo 21.3. tapaamisen jälkeen kerroimme avoimesti olevamme Rami Hasun takana. Hänellä on elinvoiman uudistamisen näkemystä, jota kaupungin elinvoimajohtajalta tarvitaan. Kansainvälisyyttä, yhteistyökykyä, kielitaitoa. Tarvitsemme uutta Imatraa rakentavan riittävän rohkean ja eteenpäin katsoavan valtuuston. Hyvä hetki panna piste valintaprosessille nyt demokratiaa kunnioittaen.

Erkki Saarimäki (ps.) haluaa oikoa Luukkasen puheita. Demarit itse pyysivät Simo Pokkia hakemaan paikkaa, eivät muut. Piikittely aivan turhaa. Nyt päätetään, kuka on paras mahdollinen kaupunginjohtaja Imatralle. Olen ehdottomasti Rami Hasun kannalla. Esitän suljettua lippuäänestystä.

Veikko Lankinen (kesk.). Kun haastattelu Imatran kylpylälllä, keskusta yksimielisesti kävi Rami Hasun taakse. Samoin edelleen. Outo tilanne tuli eteen viikonvaihteessa. Ikävä tilanne meidän kannalta. Haluttiin panna keskusta puun ja kuoren väliin. Tulkoon valituksi kuka tahansa, toivon hartaasti, annetaan hänelle selkänojaa.

Vasemmistoliitto Anssi Piirainen: kaikenlaista nähty. Ei mitään uutta tällainen pelleily. Aina dramatiikkaa liittynyt kaupunginjohtajan valintaaan.

Vihreät Päivi Marttila. Rami Hasu meidän ehdokkaamme, ollut jo kylpylän tilaisuudesta lähtien. Hämentävää, miten valintaprosessi muuttui absurdiksi karusellisiksi. Toisessa tilanteessa olisimme saattaneet olla Matias Hildenin takana, jos valinta olisi edennyt toisin.

Valitsemamme Rami Hasu kertoi meille, on valmis eroamaan puolueesta, jos puolueettomuus vaarantuu. Sitä emme vaadi.

Klo 19.17

Tiia Holappa (kd.) hämmästyneenä olemme seuranneet prosessia. Ihmisenä jämäkkä ja miellyttävä, miksi ihmeessä Vesa Huuskonen siirrettiin sivuun? Hoitanut jo 30 vuotta erilaisia Venäjään liittyviä tehtäviä. Esitämme Vesa Huuskosta uudeksi kaupunginjohtajaksi.

Yleiskeskustelu alkaa.

Anu Pakarinen

Viestintäpäällikkö Heikki Laine kuvaa valtuustolähetystä reaaliaikaisena verkkoon.
Viestintäpäällikkö Heikki Laine kuvaa valtuustolähetystä reaaliaikaisena verkkoon.

Anne Nissinen (sd). Tapaus Simo Pokki, ei suinkaan koko SDP ollut mukana häntä pyytämässä. Loukkaavaa puhua niin.

Veikko Hämäläinen (sd.) . Matias Hilden tehnyt erittäin ansiokasta työtä. Kannatan Matias Hildeniä kaupunginjohtajaksi.

Klo 19.20

Heikki Tanninen kapuaa puhujapönttöön. Ottaa kantaa hänkin tapaus Simo Pokkiin ja antaa ymmärtää, että kyse oli edesmenneen Tiina Wilén-Jäppisen operaatiosta. Hän oli verkostoitunut, teki töitä hänkin. Annetaan nyt vainajien levätä rauhassa. Siksi en ole julkisuuteen antanut kannanottoja, Tanninen sanoo.

Emme olleet ensimmäisenä politisoimassa kaupunginjohtajan valintaa. Sen teki kokoomus, Tanninen sanoo.

Rami Hasu on kertonut, että hänellä on kokoomuksen puoluekirja, mutta hän voi sen heittää menemään. Erikoista, sanoo Tanninen. Jos on jotain mieltä, on sitten. Mieluummin sellaista ihmistä kunnioittaa. Jotakin mieltä täytyy kuitenkin olla.

SDP:tä on syytetty kabinettipolitiikasta. Missähän kokoomus ja muut ryhmät sopivat yhteenliittymästään? Tuskin torilla, vaan kabinetissa, Tanninen päättelee.

Anssi Piirainen. Olen aina ajatellut, ettei puolueella ole mitään merkitystä, vaan henkilöllä. Sama juttu kaupunginjohtajan kanssa. Kuka pärjää ihmisten kanssa parhaiten, pitäisi tulla valituksi.

Leo Makkonen (ps.) media on syyttänyt puhumattomuudesta, mutta osaan minä puhuakin. Lähdin neljä vuotta sitten katsomaan, miten demokratia toimii. Se toimii ja ei.

Päivi Marttila (vihr.): jos on tehty suhmurointia, se pitää myös myöntää.

Kello 19.38 Kari Toivanen (kesk.) kapuaa puhujapönttöön.

Kahdeksan vuotta sitten kellään ei ollut enemmistöä juntata asioita. Hyvässä yhteisymmärryksessä veimme asioita eteenpäin, kunnes viime joulukuussa alkoi ikävien tapahtumien seurauksena uusi kausi, valtatyhjiötä täyttämään. Erittäin järkyttynut SDP:n viime aikojen pelistä. Siitä ovat vastanneet Niina Malm, Heikki Tanninen, Heikki Luukanen , Veikko Hämäläinen ja Ilkka Nokelainen. Kaikin tavoin Vuolanteen yrittäneet pitää mukana, kunnes pari päivää sitten potkaisivat hänet kuin koiranraadon monttuun. Sitten laitettiin uusi mies kehiin, Matias Hilden.

(Puheenvuoro saa valtuustolta raikuvat aplodit.)

Hannu Ojala

Kaupunginjohtajan valinnassa äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä.
Kaupunginjohtajan valinnassa äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä.

Kello 19.40 alkaa valmistautuminen enemmistövaaliin, joka käydään suljetuin lapuin.

Niina Malm pyytää pöytäkirjan tarkastajia Lahja Idiä ja Timo Härköstä tarkistamaan vaaliuurnan. Sitten alkaa äänestäminen: kukin valtuutettu vie uurnaan suljetun äänestyslapun, jossa on ehokkaan nimi.

Ensimmäisenä äänestävät puheenjohtajat Ismo Pöllänen, Erkki Saarimäki ja Niina Malm. Sitten edeetään aakkosjärjestyksessä. Aalto, Airas, Helmikallio, Helminen.... Viimeisenä vuorossa on Tarja Äikää.

Kun kaikki ovat äänestäneet, kokous tullaan keskeyttämään ääntenlaskennan ajaksi, kertoo Malm.

Kokous keskeytetään kello 19.49. Ääntenlaskijat poistuvat. Mukaan lähtevät talousjohtaja Kai Roslakka ja vs. hallintojohtaja Kaisa Heino todistamaan ääntenlaskua.

Heikki Laineen mukaan nettilähetyksellä on tällä hetkellä 1400 yhtäaikaista katsojaa.

Kokous jatkuu kello 20.

Äänet on laskettu, kertoo Niina Malm.

Rami Hasu 22 ääntä.

Matias Hilden 17 ääntä.

Vesa Huuskonen 3 ääntä.

Antti Vuolanne 1 ääni

Onnea Rami Hasu. Valtuusto nousee taputtamaan.

Kokous päättyy kello 20.04.

Anu Pakarinen

Rami Hasua onnittelemassa Leo Makkonen
Rami Hasua onnittelemassa Leo Makkonen
Anu Pakarinen

Anu Pakarinen

Luetuimmat