Eksoten perussopimuksen päivittäminen puhutti Imatran kaupunginvaltuustoa — Puheenvuoroissa nousi esiin huoli sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta jatkossa: ”Mitkä ovat perussopimuksen reunaehdot? Se on täysi arvoitus”

SDP:n valtuustoryhmä esitti toivomusponnen Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta, jonka valtuusto yksimielisesti hyväksyi.

Kanerva Jalarvo

Imatran kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina muun muassa Eksoten perussopimuksen päivittämistyön käynnistämistä.
Imatran kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina muun muassa Eksoten perussopimuksen päivittämistyön käynnistämistä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymän (Eksote) jäsenkunnat valmistelevat Eksoten perussopimuksen päivittämistä. Uuden sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alussa.

Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa sosiaalidemokraattien leiristä kuultiin useampi puheenvuoro, joissa painotettiin sopimuksen sisältöä. Puheenvuoroissa kuului huoli sosiaali- ja terveyspaluiden saatavuudesta ja laadusta jatkossa Imatralla.

Kolmen kohdan toiveponsi

Arto Siitonen (sd.) totesi Eksoten valtuuston hyväksyvän uuden strategian 8. toukokuuta. Hän ennakoi sen merkitsevän kiihtyvää palveluiden keskittämistä Lappeenrantaan, Honkaharjun alasajoa ja viikonloppupäivystyksen loppumista.

— Imatran valtuutettujen on syytä olla hereillä. Mitkä ovat perussopimuksen reunaehdot? Se on täysi arvoitus. Kuntayhtymän jäsenkuntien olisi sovittava pitkän aikavälin tavoitteet ja periaatteet. Näyttää siltä, että perussopimuksessa halutaan entistä tiiviimmin kytkeä kunnat, ettei itse toteutettavaksi ole muuta toimintaa kuin ehkä työllisyyspalveluita.

Veikko Hämäläinen esitti SDP:n valtuustoryhmän toivomusponnen Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta.

— Imatralla on jatkossakin säilytettävä vahva sote-keskus, toiseksi vuodeosastojen on säilyttävä terveysasemilla ja kolmanneksi on selvitettävä, onko tarkoituksenmukaista siirtää työllisyyspalvelujen hoito Eksotelta Imatran kaupungille, Hämäläinen sanoi.

Ponsiesitys sai kannatusta Arto Siitoselta, ja myös valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ponnen.

Taustalla soten kariutuminen

Eksoten perussopimuksen päivittämisen syynä on sote- ja maakuntauudistusten kariutuminen. Taustalla vaikuttavat myös uudistuneen kuntalain säännösten huomioiminen sekä kuntayhtymän omistajaohjauksen ja jäsenkuntien maksuosuuksien määräysperusteiden tarkennukset.

Valtuusto päätti käynnistää esityksen mukaisesti Eksoten perussopimuksen päivittämistyön ja talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun.

Sote-palvelujen järjestämisvastuu on jatkossakin Eksotella. Mahdollisia kuntakohtaisia poikkeuksia järjestämisvastuussa voidaan toteuttaa työllisyyspalveluissa, mikäli jäsenkunta haluaa siirtää näitä palveluja omaksi toiminnakseen.

Muita asioita valtuustossa

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi myöntää Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Kipalle 450 000 euron suuruisen SVOP-sijoituksen. Samalla päätettiin myös SVOP-sijoituksen myöntämisestä Imatran seudun yritystiloille. Valtuusto päätti 1,8 miljoonan euron rahoituksen myöntämisestä rahoitusvajeen kattamiseen ja Aviasport -areenan ostamiseen jo maaliskuun kokouksessaan. Nyt asia käsiteltiin kuitenkin uudelleen tapahtuneen muotovirheen vuoksi.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite paikallisliikenteen bussilippujen vaihto-oikeuden jatkamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti, että paikallisliikenteen vaihto-oikeus pidetään 60 minuutissa ja aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Timo Härkönen (ps.) esitti toivomusponnen vaihto-oikeuden keston jatkamisen huomioon ottamisesta joukkoliikenteen jatkovalmistelussa. Valtuutetut Sari Miettinen (ps.) ja Anu Urpalainen (kok.) kannattivat ponsiesitystä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset