Ensi syksynä syntyvään Etelä-Karjalan maakuntavaltuustoon tulee 59 paikkaa, joista pienille kunnille jäävät vain rippeet

Rannalle jääneille on luvassa lautakuntapaikkoja.

Kai Skyttä

Niina Malm ja Ilkka Nokelainen ovat tällä hetkellä ainoita imatralaisia demareita, joiden henkilökohtainen kannatus riittää maakuntahallinnon johtopaikoille.
Niina Malm ja Ilkka Nokelainen ovat tällä hetkellä ainoita imatralaisia demareita, joiden henkilökohtainen kannatus riittää maakuntahallinnon johtopaikoille.

Tulevan maakuntahallinnon päätöksenteon organisaatio Etelä-Karjalassa on rungoltaan valmis.

Uuteen maakuntavaltuustoon valitaan 59 jäsentä. Toimeenpanovaltaa käyttää maakuntahallitus, ja sen alla hallintoa johtaa kaksi lautakuntaa.

Maakuntavaltuuston suorassa ohjauksessa on taseyksikkönä toimiva oman erikoissairaanhoidon liikelaitoksen johtokunta. Se on samalla ainoa hallintoelin, jonka päättäjien valintaperusteista keskustelu jatkuu.

Etelä-Karjalassa maakuntahallinnon toimintaa valmistelevan muutosjohtaja Aija Tuimalan mukaan ei ole selvää, muodostetaanko johtokunta alan ammattilaisista, vai voidaanko siihen joukkoon ottaa myös poliittisia päättäjiä.

Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää lokakuussa 2018.

Maakuntahallitukseen on tämän hetken näkemyksen mukaan tulossa 11 jäsentä ja hyvinvointi- sekä elinvoimalautakuntiin seitsemän jäsentä. Lautakuntien päätöksenteko on itsenäistä, eikä maakuntahallituksessa ole otto-oikeutta lautakuntiin tulevissa asioissa.

Hallituksen ja lautakuntien henkilömäärä päätetään lopullisesti johtosäännössä, jonka vahvistaminen on ensimmäisiä tehtäviä lokakuussa valittavalla maakuntavaltuustolla.

Niin maakuntahallituksen kuin lautakuntienkin henkilövahvuutta ollaan nostamassa ensimmäisiä versioita suuremmaksi. Lautakuntien pienin ehdotettu jäsenmäärä oli viisi ja hallituksessa yhdeksän. Elimiin on tulossa yhteensä kuusi lisäpaikkaa.

Maija Kaibijainen

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra on profiloitunut maakunnan mieheksi Etelä-Karjalan liiton hallituksen puhenejohtajana. Jatko tehtävässä edellyttää puolueelta kolmatta sijaa parempaa tulosta maakuntavaalissa.

Koon kasvattamista on perusteltu edustuksellisuuden parantamisella. Kaikki Etelä-Karjalan kunnat eivät ole saamassa paikkaa edes maakuntavaltuustoon, ja siksi ehdokkaille halutaan pitää tarjolla lautakuntiin.

Kuntavaalin perusteella sosiaalidemokraatit muodostavat maakuntavaltuuston suurimman ryhmän 17 valtuutetulla. Keskustalle tulee 15 paikkaa, kokoomukselle 13 ja perussuomalaisille 6. Vihreän liiton kuntavaalien äänet riittäisivät viiteen paikkaan ja kristillisdemokraattien kahteen paikkaan.

Lappeenrannan asioihin keskittyvällä Myö-liikkeellä olisi viime vuoden kuntavaalien perusteella myös mahdollisuus yhteen paikkaan valtuustossa.

Maakuntahallituksen 11 paikasta kolme suurinta puoluetta saisivat suhteellisuusperiaatteella vähintään yhdeksän.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset