Paroc vetäytyy Näträmälän louhokselta, syynä kaivosluvan raukeaminen – Mitä tapahtuu tämän jälkeen luvattomalle, mutta suositulle uimapaikalle?

Viranomaiset eivät enää myöntäneet lykkäystä Parocin kaivosluvan raukeamiselle. Kaivoksen lopettamista koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Katja Määttä

Kirkkaan turkoosi vesi on houkutellut uimareita käytöstä poistuneeseen louhokseen Näträmälässä. Riista-aidat ja kieltomerkitkään eivät ole pitäneet sivullisia loitolla.
Kirkkaan turkoosi vesi on houkutellut uimareita käytöstä poistuneeseen louhokseen Näträmälässä. Riista-aidat ja kieltomerkitkään eivät ole pitäneet sivullisia loitolla.

Paroc valmistautuu sulkemaan Imatran Näträmälässä sijaitsevan louhoksensa lopullisesti.

Syynä on Parocin kaivosluvan raukeaminen.

Vielä viime vuonna yhtiö valmistautui jatkamaan Näträmälässä, sillä Paroc haki kaivosviranomaisena toimivalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta lykkäystä kaivoslupansa raukeamiseen.

Paroc tahtoi pitää Näträmälän louhoksen ikään kuin reservissä, vaikka varsinainen kaivostoiminta alueella päättyi jo vuonna 1998.

Parocin päägeologi Jan Hakala perusteli lykkäyksen hakemista sillä, että vanhan louhoksen varantoja voidaan tarvita tulevaisuudessa (Uv 29.8.2019).

– Esimerkiksi siinä tilanteessa, että muut raaka-ainelähteet jostain syystä eivät sovellu käytettäväksi. Lähinnä turvataan raaka-aineen saanti pitkällä aikavälillä, Hakala kertoi tuolloin.

Paroc oli hakenut lykkäystä kaivosluvan raukeamiseen useita kertoja aiemminkin. Tällä kertaa Tukes kuitenkin hylkäsi yhtiön hakemuksen, ja näin ollen Parocin kaivoslupa raukesi marraskuussa 2019.

Puoli miljoonaa tonnia louhittu

Kaivoksesta louhittiin vuosina 1985–1998 yhteensä noin 570 000 tonnia sarvivälkegabroa, jota käytettiin vuorivillan raaka-aineena Parocin Lappeenrannan tehtaalla.

Louhinta jätti jälkeensä runsaan hehtaarin suuruisen kaivannon, joka vähitellen toiminnan päätyttyä täyttyi vedellä. Ympäristökeskuksen luvalla vettä pumpattiin pois 10 000 kuution verran vuonna 2008 ja aina tarpeen vaatiessa senkin jälkeen ylivuodon välttämiseksi.

Riista-aidat ja kieltokyltit eivät ole riittäneet pitämään uteliaita loitolla, vaan siitä on muodostunut suosittu, joskin luvaton retki- ja uimapaikka.

Herääkin kysymys, mitä alueelle seuraavaksi tapahtuu.

Helmikuussa 2020 paikalla suoritettiin vähän erikoisempi tarkastuskäynti. Etelä-Karjalan pelastuslaitos tutki vedellä täyttynyttä louhosta sukeltamalla mahdollisten riskipaikkojen varalta.

Alue palautuu omistajilleen

Paroc vastaa kysymyksiin sähköpostilla viestintäpäällikkö Emmi Piispasen välityksellä.

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, Parocin käyttö- ja hallintaoikeus kaivokseen ja sen apualueeseen lakkaavat automaattisesti.

Samalla kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun, Piispanen kertoo.

Kaivoksen ja sen apualueiden koko on runsaat yhdeksän hehtaaria. Omistus jakautuu useamman tilan kesken.

Paroc ei ota kantaa, mitä louhokseen muodostuneelle luvattomalle uimapaikalle jatkossa tapahtuu. Vastuu sitä ympäröivistä aidoista jää kuitenkin yhtiölle.

– Paroc vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avolouhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta kunnosta, Piispanen kirjoittaa.

Pelastuslaitos tutki sukeltamalla

Kaivoksen lopettamista koskevat toimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä. Sulkeminen edellyttää muun muassa asianomaisten kuulemista.

– Kaivosviranomainen tekee kaivostoiminnan lopettamispäätöksen kun kaivoksen lopputarkastus on suoritettu, tai muuten on todennettu että alue on saatettu yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon, Paroc kertoo.

Helmikuussa 2020 paikalla suoritettiin vähän erikoisempi tarkastuskäynti. Etelä-Karjalan pelastuslaitos tutki vedellä täyttynyttä louhosta sukeltamalla mahdollisten riskipaikkojen varalta.

– Veden syvyys on yhdeksän metriä, vesi oli kirkasta ja pohja yllättävän puhdas roskista yms. jätteestä. Minkäänlaisia sortumavaaran paikkoja kohteesta näillä sukelluksilla ei ole havaittu, selviää Parocin Tukesille toimittamasta asiakirjasta.

Luetuimmat