Etelä-Karjalan liiton hallitus vahvisti maksuosuudet ja talousarvion, lopullinen päätös valtuustossa — Liitto paikkaa alijäämäistä budjettia vanhoilla ylijäämillä

Talous on tasapainossa vuonna 2021.

Etelä-Karjalan liiton talousarvio jää myös vuonna 2020 alijäämäiseksi.

Maakuntaliitto kattaa noin 125 000 euron alijäämän kassaan kertyneistä vanhoista ylijäämistä. Viime vuosina alijäämät ovat olleet jopa hieman suurempia. Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa tähdätään tasapainoiseen talousarvioon.

Etelä-Karjalan liiton toimintakulut ensi vuonna ovat noin 4,5 miljoonaa euroa.

Tulonsa maakuntaliitto kerää pääosin jäsenkunniltaan. Lisäksi liitto saa rahoitusta noin miljoona euroa erilaisista EU:n rajaohjelmista ja saman verran projektirahoituksena.

Maakuntahallitus vahvisti myös kuntien jäsenmaksuosuudet.  Kuntien jäsenmaksuosuudet ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2016. Ensi vuodelle on tulossa kolmen prosentin korotus.

Suurin maksaja on Lappeenrannan kaupunki, joka maksaa liitolle noin 1,3 miljoonaa euroa. Imatra maksaa toiseksi isoimman siivun eli noin 480 000 euroa.

Maakuntahallitus päätti myös Etelä-Karjalan ympäristö- ja allergiainstituutin maksuosuuksista. Liitto tukee instituuttia noin 34 000 eurolla vuodessa.

Lisäksi kunnat sijoittavat noin 260 000 euroa Etelä-Karjalan kehittämisrahastoon maakunnan matkailun ja saavutettavuuden kehittämiseen.

Suurin maksaja on Lappeenranta, joka sijoittaa rahastoon noin 150 000 euroa. Imatran osuus on 54 000 euroa.

Juttua muokattu 17.45. Alunperin jutussa väitettiin, etteivät kuntien maksuosuudet nouse. Ne nousevat ensi vuodelle kolme prosenttia.

Luetuimmat