Rautjärven ja Parikkalan palveluyhtiön perustamisen siirtyminen ei ollut yllätys – Parikkala haluaa vielä selvittää sopimuspohjaisen mallin

Anssi Kemppinen

Rautjärven kunnassa yhteisen palveluyhtiön perustamiselle on jo valmiudet, mutta Parikkala haluaa selvittää vielä sopimusperusteista mallia.
Rautjärven kunnassa yhteisen palveluyhtiön perustamiselle on jo valmiudet, mutta Parikkala haluaa selvittää vielä sopimusperusteista mallia.

Parikkalan ja Rautjärven ruoka-, puhtaus- ja teknisten palvelujen yhtiöittäminen siirtyy vuoteen 2022.

Yhteistyön tiivistämisestä on puhuttu erityisesti kuluvan vuoden aikana.

Molempien kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhtiöittämisen valmistelun jatkamisen maanantaina kokouksissaan, mutta Parikkalan kunnanvaltuuston päätöksessä edellytetään, että yhtiöittämisen rinnalla tutkitaan myös mahdollisuus sopimuksiin perustuvaan vaihtoehtoon.

Rautjärvellä asia on edennyt kesän aikana, mutta Parikkalan valtuuston päätös selvittää yhtiöittämisen sijasta myös sopimuspohjainen malli hidastaa yhtiöittämistä.

Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen esitti tiistaina kunnanhallitukselle, että asia siirtyy kunnan vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteyteen. Huuskosen esitys kelpasi kunnanhallitukselle ja selvityksen vuoksi asia ei etene enää tänä vuonna.

Ei tullut yllätyksenä

Huuskonen arvioi jo kesäkuussa, että päätöksenteko saattaa siirtyä, sillä vuodenvaihde on hyvä aika aloittaa mahdollisesti syntyvän uuden yhtiön toiminta.

Mikäli yhtiömalliin lopulta päädytään, perustettavalle yhtiölle täytyy jatkossa laatia liiketoimintasuunnitelma.

Sovittavaa on myös osakkuuksien jaosta. Osakassopimuksessa sovitaan kuntien roolista, yhtiön rahoituksesta ja päätöksenteosta sekä muista mahdollisista kuntaomistajien sekä yhtiön välisten suhteiden järjestämisestä.

Jos yhtiö perustetaan, se olisi kunnanhallitusten omistajaohjauksessa. Yhtiön rooli on toimia palvelujen tuottajana.

Tilaajana toimisi Rautjärvellä elinympäristölautakunta ja Parikkalassa elinvoima- ja elinympäristölautakunta.

Säästöjä myöhemmin

Huuskonen ja Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila arvioivat aikaisemmin Etelä-Saimaan haastattelussa, että palvelut tehostuvat ja päällekkäinen tekeminen vähenee.

Henkilöstön osalta eläköityminen luo mahdollisuuden järjestellä toimintaa ilman irtisanomisia. Näin myös säästöjä syntyy tulevaisuudessa mahdollisesti kymmenen henkilötyövuoden verran.

Luetuimmat