Ovako suunnittelee muuttavansa Imatran tehtaan hiilineutraaliksi, se olisi ensimmäinen laatuaan koko maailmassa – 40 miljoonan euron investointiin etsitään rahoitusta muun muassa EU:n elpymispaketista

Hiilineutraalin terästehtaan tekniikkaa on testattu Ovakon Ruotsin yksikössä, jossa vetyä on poltettu teräksen lämpökäsittelyuunissa. Se on johtaja Klaus Enwaldin mukaan todettu toimivaksi.

Mika Stranden

Imatran terästehtaan johtaja Klaus Enwald toivoo, että jonain päivänä hiilineutraalin tehtaan suunnitelmat voitaisiin toteuttaa. Kaikki on kiinni rahoituksesta.
Imatran terästehtaan johtaja Klaus Enwald toivoo, että jonain päivänä hiilineutraalin tehtaan suunnitelmat voitaisiin toteuttaa. Kaikki on kiinni rahoituksesta.

Ovako suunnittelee Imatralle Suomen ja koko maailman ensimmäistä hiilineutraalia terästehdasta. Yhtiöllä on jo olemassa karkea hankesuunnitelma sekä tekniikka ja konsepti, jolla tehdas voitaisiin muuttaa kokonaan hiilineutraaliksi.

Ovakon Imatran liiketoimintayksikön johtajan Klaus Enwaldin mukaan kyse on lähinnä siitä, ettei Ovakolla ole hankkeelle vielä rahoitusta. Enwald toivoo, että jonain päivänä suunnitelmat voitaisiin toteuttaa.

– Se on karkeasti arvioitu noin 40 miljoonan euron paketiksi. Sitten Suomessa ja maailmassa olisi ensimmäinen hiilineutraali terästehdas, ellei joku muu ehdi ensin, hän sanoo.

Hiilineutraalin terästehtaan tekniikkaa on testattu Ovakon Ruotsin yksikössä, jossa vetyä on poltettu teräksen lämpökäsittelyuunissa. Se on Enwaldin mukaan todettu toimivaksi.

Näin tehdas muuttuisi hiilineutraaliksi

Käytännössä Imatran tehdas muuttuisi energian käytön suhteen hiilineutraaliksi siten, että loputkin matalamman lämpötilan uuneista voitaisiin sähköistää. Vaihtoehtoisesti nykyisin käytettävät fossiiliset polttoaineet – eli maakaasu – korvattaisiin vedyllä tai biokaasulla.

– Korkeamman lämpötilan uuneissa sähköistys ei riitä, ja niissä polttoaineeksi tarvitaan biokaasua tai vetyä. Vety on sinänsä houkutteleva, koska se on täysin päästötön tuote. Se taas edellyttää sitä, että investoimme elektrolyysiprosessiin. Siitä saadaan vety suoraan prosessiin ja sivutuotteena syntyy happea, jota myös prosessissa käytetään, Enwald valottaa suunnitelmaa.

Tehtaanjohtaja muistuttaa, että Imatran terästehdas on jo valmiiksi hiilineutraaliusvertailussa korkealla moneen muuhun maailman tehtaaseen verrattuna.

– Meidän CO2-päästömme ovat vain 20 prosenttia maailman keskiarvosta. Meillä on käytössä vihreää ja päästötöntä sähköä. Sähköä me tarvitsemme joka tapauksessa moneen paikkaan. Kun maakaasu korvattaisiin vedyllä ja biokaasulla, olisi tämä tehdas energian käytössään hiilineutraali.

Ovako

Klaus Enwald muistuttaa, että Imatran terästehdas on jo valmiiksi hiilineutraaliusvertailussa korkealla moneen muuhun maailman tehtaaseen verrattuna.
Klaus Enwald muistuttaa, että Imatran terästehdas on jo valmiiksi hiilineutraaliusvertailussa korkealla moneen muuhun maailman tehtaaseen verrattuna.

Keskusteluja käydään rahoituksesta

Klaus Enwaldin mukaan rahoitukselle on useita vaihtoehtoja. Hanketta on alustavasti esitelty muun muassa työ- ja elinkeinoministeriölle. Hankkeelle voidaan tavoitella rahaa myös Euroopan unionin kautta tai valtion tuki-instrumenttien avulla.

Tehtaanjohtaja muistuttaa, ettei Ovakolla itsellään ole mahdollisuutta toteuttaa tämän kokoluokan investointia. Omistajan vahvaa tahtotilaa tässä tarvitaan myös, hän sanoo.

– Keskusteluja on meneillään rahoitusmahdollisuuksista. Jos ja kun me niissä etenemme, on myös omistajan helpompi lähteä liikkeelle.

Hiilineutraali terästehdas on valtava investointi, jonka suunnittelu ja toteutus vie oman aikansa. Enwaldin mukaan rahoituksen varmistumisen jälkeen menee vielä 3–4 vuotta ennen kuin tehdas voisi olla käytössä.

Etelä-Karjalan liitto lobbaa hanketta

Etelä-Karjalan liitto on mukana lobbaamassa hiilineutraalia terästehdasta. Maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan Ovakon hanke on mitä erinomaisin ajatellen Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on annettu eduskunnalle selontekoon viime vuoden puolella.

Ohjelma rahoitetaan EU:n elpymispaketin noin kahden miljardin euron rahoituksella vuosina 2021–2023. Ohjelman sisällössä pääpaino on vihreässä siirtymässä ja kestävässä kasvussa.

– Ovakon hanke ja se, että meillä voisi maakunnassa olla maailman ensimmäinen hiilineutraali terästehdas, mikäs sen raflaavampi juttu, Sikanen toteaa.

Maakuntajohtajan mukaan on vielä auki, millä periaatteilla ja tuki-instrumenteilla yrityksiä pystytään ohjelman avulla tukemaan. Auki on myös se, kuka rahoitusta myöntää ja millaisilla ehdoilla.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset