Etelä-Karjalan liitto harkitsee esitystä valtioneuvostolle: Työttömyyden ja väestökadon piinaama Imatran seutu on saatava EU:n korkeamman tukitason alueeksi

Joulukuussa Etelä-Karjalan liiton hallitus jätti asian pöydälle. Ehdotukseen palataan ensi maanantaina.

Silva Laakso

Perusteita aluetukiluokituksen muuttamiselle riittää. Imatra kärsii kaiken muun ohella EU:n Venäjä-pakotteistakin ja ruplan kurssin alavireisyydestä, mikä rokottaa matkailua.
Perusteita aluetukiluokituksen muuttamiselle riittää. Imatra kärsii kaiken muun ohella EU:n Venäjä-pakotteistakin ja ruplan kurssin alavireisyydestä, mikä rokottaa matkailua.

Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien eritahtinen kehitys huolestuttaa Etelä-Karjalan liittoa.

Imatran seudulta on hävinnyt kymmenen vuoden aikana noin 3 000 työpaikkaa.

Alueen väestökato uhkaa Etelä-Karjalan liiton arvion mukaan myös olemassaolevien työpaikkojen säilymistä. Samaan aikaan työttömyysaste on maakunnan länsiosia korkeampi.

Johtopäätös on tämä:

— Imatran seudun tilanne edellyttää erityistoimia, jotka tasapainottavat —  eivät eriytä — maakunnan kehitystä, sanoo aluekehitysjohtaja Satu Sikanen.

Joulukuussa asia jäi pöydälle

Maakuntaliiton virkamiesten mielestä Imatran seudun aluetukiluokitusta tulisi pyrkiä muuttamaan EU:n seuraavalla ohjelmakaudella vuosina 2021 — 2027.

Saamme jotakin enemmän, eikä se ole keneltäkään maakunnan sisällä pois — Satu Sikanen

Imatran seutu tulisi nostaa ns. haasteelliseksi alueeksi, mikä mahdollistaa nykyistä suuremmat investointituet yrityksille.

Maakuntaliitossa on valmisteltu asiaa koskevaa esitystä valtioneuvostolle. Se, viedäänkö asiaa eteenpäin, on kiinni Etelä-Karjalan liiton hallituksesta.

Kai Skyttä

Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen korostaa, että vaikka EU:n seuraavan ohjelmakauden alkamiseen on vielä aikaa, Etelä-Karjalan tulee ajoissa liikkeellä. EU:n aluetukirahoista käydään Suomessa ankaraa taistelua alueiden kesken.
Etelä-Karjalan liiton aluekehitysjohtaja Satu Sikanen korostaa, että vaikka EU:n seuraavan ohjelmakauden alkamiseen on vielä aikaa, Etelä-Karjalan tulee ajoissa liikkeellä. EU:n aluetukirahoista käydään Suomessa ankaraa taistelua alueiden kesken.

Maakuntahallitus käsitteli virkamiesehdotusta ensimmäisen kerran joulukuussa. Silloin asia päätettiin jättää käydyn keskustelun perustella pöydälle.

Asiaan palataan tulevana maanantaina.

Aluekehitysjohtaja toivoo, että esitys hyväksytään. Hän korostaa, että Imatran seudun erityisasema hyödyttäisi koko maakuntaa.

— Saamme jotakin enemmän, eikä se ole keneltäkään maakunnan sisällä pois, Satu Sikanen sanoo.

”Haastava tilanne pidemmän aikaa”

Tällä hetkellä Etelä-Karjala kuuluu matalimman tukitason alueeseen.

EU:n nykyisellä ohjelmakaudella korkeamman tukitason alueiksi on Suomessa nimetty rakennemuutoksen tai pitkittyneen taantuman alueita, joiden väestöpohja on yhteensä enintään 100 000 asukasta.

Seuraavan ohjelmakauden kriteereistä ei ole vielä tietoa, mutta Sikanen uskoo Imatran seudun mahdollisuuksiin.

— Imatran seutukunnan tilanne on ollut todella haastava pidemmän aikaa.

”Tosi tärkeä asia koko maakunnalle”

Jos Imatra nimettäisiin ns. haastavaksi alueeksi, tietäisi se yritysten investointitukiin roimia prosenttikorotuksia, minkä arvioidaan lisäävän investointihalukkuuttakin.

Minna Mäkinen

Yritysten investointitukien prosenttimäärä nousee reippaasti, jos Imatra nimetään ns. haastavaksi alueeksi. Tämä voisi hyödyttää vaikkapa paljon investoineen River plastin kaltaisia yrityksiä.
Yritysten investointitukien prosenttimäärä nousee reippaasti, jos Imatra nimetään ns. haastavaksi alueeksi. Tämä voisi hyödyttää vaikkapa paljon investoineen River plastin kaltaisia yrityksiä.

Uutta olisi sekin, että investointitukia voitaisiin myöntää pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi nykyisestä poiketen myös suurille yrityksille.

Maakuntahallituksen imatralaisjäsenet Anna Helminen (kok.) ja Ilkka Nokelainen (sd.) näkevät tässä erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa oikeasti Imatran seudun ja koko maakunnan elinvoimaan.

— Näen tämän tosi tärkeänä en vain Imatran, vaan koko maakunnan näkökulmasta. Mitä enemmän maakuntaan saadaan pelimerkkejä, kyllä se säteilee ja valuu koko maakuntaan, Helminen sanoo.

Yritysten investointitukipaletin laajentaminen avaa ”mahdollisuuksia taivasta myöten”, sanoo puolestaan Nokelainen ja ottaa esiin vaikkapa metsäteollisuuden biohankkeet.

Imatran seutua koskevaa aloitetta tukevat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat sekä Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset