Kostinpuiston tarjoukset ylittivät talousarvioon ja kuntasuunnitelmaan tehdyt varaukset — Linnalan kentän investointivarauksesta esitetään siirrettäväksi 110 000 euroa Kostinpuiston rakentamiseen

Mitran sekä hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vastuuviranhaltijoiden valmistelun perusteella Kostinpuiston kokonaiskustannuksiksi muodostuisi 480 000 euroa.

Minna Mäkinen

Kostinpuistoon on tarkoitus saada luistelukenttä käyttöön tulevan talven aikana.
Kostinpuistoon on tarkoitus saada luistelukenttä käyttöön tulevan talven aikana.

Hyvinvointilautakunnassa käsitellään tiistaina Kostinpuiston rakentamista sekä Linnalan kentän peruskorjausta.

Kostinpuiston tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija Harri Valtasolan mukaan merkittävästi talousarvioon 2019 ja kuntasuunnitelmaan 2020 tehdyt varaukset. Näistä syistä hankintaprosessi jouduttiin keskeyttämään.

Tämän jälkeen Mitra on laskenut ja valmistellut yhteistyössä hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vastuuviranhaltijoiden kanssa mahdollisuudet rakennuttaa Kostinpuisto pienemmin kustannuksin.

Valmistelun perusteella Kostinpuiston kokonaiskustannuksiksi muodostuisi 480 000 euroa. Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020 varaus Kostinpuiston rakennuttamiseen on ollut yhteensä 360 000 euroa.

Linnalan kentän varauksesta 110 000 euroa

Talousarviovalmistelussa 2020 investointeihin on esitetty Kostinpuiston rakentamiseen 250 000 euroa ja Linnalan kentän korjaukseen 600 000 euroa.

Linnalan kentän korjaus voidaan kuitenkin toteuttaa kahdessa osassa: kentän pohjoispäädyn toteutus voidaan siirtää vuodelle 2021.

Tämän myötä hyvinvointilautakunnassa esitetään, että Linnalan kentän 600 000 euron varauksesta siirrettäisiin 110 000 euron osuus vuodelle 2021, ja vuoden 2020 investointivarauksesta 110 000 euroa siirretään Kostinpuiston rakennuttamiseen.

Samalla vuodelle 2020 esitetään 10 000 euron lisäys investointiesitykseen Kostinpuiston rakentamista varten. Näillä toimilla saataisiin kasaan tarvittavat 480 000 euroa.

Luistelemaan jo tulevana talvena

Kostinpuistoon rakennetaan pieni kenttäalue, joka voidaan talvella jäädyttää luistelualueeksi, pieni peliareena, keinualue, tasapainoilualue sekä pieni varasto luistintenvaihtoa ja liikuntatunneilla tarvittavia välineitä varten.

Harri Valtasolan mukaan Kostinpuiston rakentaminen aloitetaan välittömästi, kun asiaan on saatu lopullinen päätös. Kostinpuiston kentälle olisi tarkoitus saada luistelukenttä vuoden vaihteen jälkeen.

Esityksen mukaan Linnalan kenttä peruskorjataan vaiheittain vuonna 2020 ja 2021. Peruskorjauksessa Valtasolan mukaan kentän pinnat tehdään uusiksi, ja kentälle laitetaan yleisurheilun suorituspaikkoja.

Varsinaista yleisurheilukenttää siitä ei Valtasolan mukaan kuitenkaan tehdä.