Eksoten hallituksen imatralaiset yksimielisiä linjauksesta vaihtaa Honkaharju Imatrankoskeen — Kaupungille näkemys investoinnista sen rahoilla tuli yllätyksenä

Eksoten ajatuksissa on keskittää vuodeosastot keskussairaalaan. Uudet sote-keskukset Imatralle ja Lappeenrantaan.

Hannu Ojala

Eksote on jo siirtänyt laboratorion toimintaa Honkaharjusta Tietotalolle. Uuden sotekeskuksen paikkaa on mietitty Tietotalon välittömään yhteyteen.
Eksote on jo siirtänyt laboratorion toimintaa Honkaharjusta Tietotalolle. Uuden sotekeskuksen paikkaa on mietitty Tietotalon välittömään yhteyteen.

Eksoten hallituksen jäsen Heikki Tanninen (sd.) puolustaa tehtyä periaatepäätöstä, joka on hänen mielestään looginen jatke jäsenkuntien aiemmin tekemille päätöksille.

— Julkisen keskustelun mukaan Eksoten pitää tasapainottaa konserniohjeiden mukaisesti 12—13 miljoonan euron alijäämäuhka. Jos tehdään nollakatteisia budjetteja eikä samaan aikaan saa tehdä mitään uudistuksia, niin yhtälö on täysin mahdoton. Sen takia päätöstä pitää puolustaa.

Tanninen korostaa, että tässä vaiheessa Eksote teki vasta päätöksiä suunnittelun käynnistämisestä. Investointien toteutus voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2020.

— Siihen mennessä pitäisi olla valmiina myös valtakunnallinen sote-ratkaisu, jos se on tullakseen. Emme voi jäädä odottamaan sitä. Eksoten imagokin on kyseessä, jos emme lähde toteuttamaan suunnitelmiamme kotiin annettavista palveluista ja digitalisoitumisesta.

Kädenojennus Imatrankosken yrittäjille

Imatran kaupungin sisällä uuden sote-keskuksen rakentaminen tarkoittaa Heikki Tannisen mielestä merkittävää kädenojennusta Imatrankosken yrittäjille, jotka ovat olleet huolissaan kaupunginosan kehittämisestä.

— Toisaalta en vuoksenniskalaisena sure sitä, että palveluja siirretään, kun ne ovat saatavissa jostakin muualta. Samaan aikaan meille rakennetaan uusia kouluja, palvelutalo Immalan loiste ja saamme vielä uudet kirjastotilatkin.

Sote-keskusta ei Tannisen mukaan investoitaisi Eksoten taseeseen. Imatran sote-keskuksen rakennuttaja olisi kaupunkikonserniin kuuluva Mitra Oy. Eksote tai myöhemmin maakunta olisivat tiloissa vuokralaisena.

Pentti Peltonen (kesk.) uskoo, että Eksoten hallitus saa vielä tämän vuoden puolella päätettäväksi tarkemman vaiheistuksen Imatran ja Lappeenrannan sote-keskusten rakentamisesta.

— Keskiviikkona tehty päätös oli ohjeistus virkamiehille sotasuunnitelmien tekemiseen. Strategiajaosto kokoontuu vielä kuukauden sisällä, ja sen jälkeen suunnitelmia tuodaan hallituksen mietittäväksi.

Peltosen mukaan Imatran kaupungin päätös myydä Honkaharju Attendolle oli avaus, että Eksoten toimintaa ei niissä tiloissa voida jatkaa pysyvästi.

Sote-keskuksen sijoittuminen Imatrankoskelle merkitsee Peltosen mielestä Vuoksenniskan aseman heikentymistä.

— Palvelut oletettavasti säilyvät, vaikka paikka vaihtuu, Peltonen muistuttaa.

Imatralle päätös yllätyksenä

Eksoten hallituksen suunnitteluohjeistus tuli jäsenkunnille yllätyksenä pitkän hiljaisuuden jälkeen.

Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka sanoo olevansa asiassa lehtitietojen varassa.

— Jos arvata pitää, niin tämä on Eksoten puolelta varautumista kilpailutilanteeseen, että missä kilpailijoilla on paikkoja ja missä on paras paikka tavata asiakkaita.

Positiivisena Roslakka pitää sitä, että nyt jotakin ollaan tekemässä.

Uuden sote-keskuksen investointien toteutus Imatran kaupunkikonsernin taseeseen ei Roslakan mielestä ole kaupungin strategian mukaista, eikä siitä ole käyty mitään keskusteluja kaupungin kanssa.

— Olemme vasta äsken saaneet 20 miljoonan euron edestä pois käsistä tällaista omaisuutta, eikä sitä olla ihan äkkiä vaihtamassa vastaavassa käytössä olevaan omaisuuteen.

Mikä ihmeen sote-keskus?

Se ei ole terveyskeskus eikä hyvinvointikeskus. Mikä on uusi sote-keskus, jota Eksote on suunnitemassa Imatralle ja Lappeenrantaan? Mitä siellä tehdään ja kuinka suuri tulisi olemaan rakennettava kompleksi?
Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkosen mielestä kukaan ei tässä vaiheessa pysty antamaan kysymykseen tarkkaa vastausta.
Tämä johtuu siitä, että ei tiedetä palveluja, joita keskukseen aikanaan sijoitetaan. Missään tapauksessa kerrosneliöitä ja kuutioita ei yhtä paljon, kuin mitä tällä hetkellä on Honkaharjun sairaalassa.
Kuntien ei tarvitse olla huolissaan investointiin sitoutuvasta pääomasta. Uusia hankkeita ei Itkosen mukaan ole tarkoitus toteuttaa kuntakonsernien taseisiin.Eksoten tilapäällikkö Jari Villasen tehtävänä on pelata kerrosneliöillä ja rakennusten tilavuuksilla.
Villasen näkemys perustuu vuosi sitten tehtyihin hahmotelmiin. Niissä Honkaharjusta siirtyisi uusiin tiloihin 3 500 kerrosneliötä. Sen lisäksi hybridirakennukseen on tulossa vanhusten ja vammaisten asumispalveluja ja tehostettua asumispalvelua. Tähän tarvittavaa tilaa Villanen ei lähde arvioimaan.

Imatrankoskella vähän pysäköintitilaa

Imatrankoskella mahdollinen rakennuspaikka on Tietotalon viereisellä tontilla, jonka omistaja on Imatran kaupunki. Tontti on ollut esillä jo vuosi sitten Eksoten ja YH-Rakennuttajan keskusteluissa.
Villanen ei pidä haittana, että Vuoksenniskalta siirtyvät palvelut ovat lähellä Tietotaloon jo aiemmin sijoittuneita Eksoten palveluja.
Sisätilojen lisäksi sote-keskus tarvitsee myös hyvät joukkoliikenteen yhteydet, mutta sitäkin enemmän henkilöautojen pysäköintitilaa.
Honkaharjun henkilökunnan käytössä on nyt yli sata pysäköintipaikkaa ja sen lisäksi piha-alueella on runsaasti pysäköintiruutuja asukkaille.
Jari Villanen sanoo olevansa hyvin tietoinen siitä, että Tietotalon läheisyydessä Imatrankoskella on tällä hetkellä erittäin vähän vapaata pysäköintitilaa.

Muutettu 11.10. kello 15:15. Lisätty Imatran sote-keskuksen palveluihin ja sijoittumiseen liittyvät kommentit Pentti Itkoselta ja Jari Villaselta.

Luetuimmat