Eksote sai moitteita kiireettömään hoitoon pääsyn vaikeudesta ja kehuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä – THL:n vuosittaisessa arvioinnissa nostettiin esiin myös yli 75-vuotiaiden päivystyskäyntien suuri määrä

Kai Skyttä

Päivystys kuormittuu Etelä-Karjalan keskussairaalassa.
Päivystys kuormittuu Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

Etelä-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty tehokkaasti, arvioi terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jokavuotisessa raportissa. THL kävi läpi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelut osana Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaalan (HYKS) erityisvastuualuetta. Arvioissa käsitellään syksyisin alueiden edellisen vuoden palvelut.

Arviossa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) saa kehuja etenkin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, joka näkyy parhaiten lasten ja nuorten hyvinvoinnissa.

Esimerkiksi uusia lastensuojelun avohuollon asiakkaita oli eri ikäryhmissä vähiten koko maassa. Lasten- ja nuorisopsykiatrian odotusajat olivat kaksi viikkoa, joka on maan keskiarvoon verrattuna lyhyt aika.

Lisäksi alueen koululaisilla ja opiskelijoilla oli hieman keskimääräistä vähemmän huumekokeiluja.

Lääkäripula kuormittaa

Puutteeksi nostettiin perusterveydenhuollon kiireettömien palveluiden saaminen. Hoitoon pääsy kiireettömänä oli ajallisesti maan heikoimpia. Toisaalta erikoissairaanhoitoon pääsi verrataen helposti kiireettömänä.

Perusterveydenhuoltoa kuormittaa se, että terveyskeskuksiin on ollut haastavaa löytää lääkäreitä. Ongelma on valtakunnallinen.

THL arvioi perusterveydenhuollon lääkäripulan heijastuvan Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystykseen, jonka palveluja käytetään paljon. Päivystyksessä käyneet palaavat Etelä-Karjalassa todennäköisemmin takaisin päivystykseen kahden päivän sisällä kuin muualla maassa.

75-vuotiaat päivystyksessä

THL nostaa esiin Etelä-Karjalan ikärakenteen. Etelä-Karjalassa 93,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. Määrä on eniten koko maassa.

75 vuotta täyttäneillä eteläkarjalaisilla oli valtakunnallisesti eniten perusterveydenhuollon päivystyskäyntejä ja toiseksi eniten lonkkamurtumia. Myös vuodeosastohoidon hoitopäiviä oli ikääntyneillä maan keskiarvoa enemmän.

Kotona asuvista kotihoidon asiakkaita oli 12,1 prosenttia, joka oli vain hieman maan keskiarvoa enemmän. Asiakkaat ovat kuitenkin entistä huonokuntoisempia ja joka neljännen luona vieraillaan vähintään kolmesti päivässä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on nostanut esiin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen riittävyyden. THL katsoo arviossaan, että Eksote on ryhtynyt asiassa tarvittaviin korjaustoimiin.

Luetuimmat