SDP ajaa Imatralle peräti viittä koirapuistoa: Omansa saisivat Vuoksenniska, Rajapatsas, Meltola, Ukonniemi ja Karhumäki

Myös koirapolkuja ja koirametsiä toivotaan.

Jasmin Ojalainen

SDP:n valtuustoaloitteen mukaan yksi koirapuisto tarvittaisiin Meltolaan. Aiemmin koirapuistoa on istutettu muun muassa tähän, Meltolantien ja Viipurintien risteyksen tuntumaan.
SDP:n valtuustoaloitteen mukaan yksi koirapuisto tarvittaisiin Meltolaan. Aiemmin koirapuistoa on istutettu muun muassa tähän, Meltolantien ja Viipurintien risteyksen tuntumaan.

Kai Skyttä

Koirapuistosta on puhuttu Imatralla vuosikaudet. Vuonna 2013 koirapuistoa suunniteltiin kovasti Mellonmäen maastoihin. Kuvassa silloinen puuhanainen Sonja Kauhanen.
Koirapuistosta on puhuttu Imatralla vuosikaudet. Vuonna 2013 koirapuistoa suunniteltiin kovasti Mellonmäen maastoihin. Kuvassa silloinen puuhanainen Sonja Kauhanen.

SDP:n valtuustoryhmä jätti joulukuussa valtuustoaloitteen koirapalvelujen yleissuunnitelman laatimisesta sekä peräti viiden koirapuiston rakentamisesta Imatralle.
Koirapuistoa esitetään Vuoksenniskalle, Rajapatsaalle, Meltolaan, Ukonniemeen ja Karhumäelle.
Koirapuistot palvelisivat kuntalaisten lisäksi myös lemmikkien kanssa matkustavia turisteja. Koirapuistojen tulee valtuustoaloitteen mukaan olla nykyaikaisia, hyvin opastettuja ja ohjeistettuja sekä helposti saavutettavia.

”Koiramyönteistä ilmapiiriä”

Tavoitteena on muutenkin laadukkaiden ja turvallisten koirapalvelujen järjestäminen Imatralle.
Aloitteessa toivotaan muun muassa uimapaikkojen ja erillisten koirapolkujen osoittamista sekä lisää aluevarauksia koirien koulutuskentille.
Koirapolkujen merkitsemisellä luotaisiin SDP:n mukaan koiramyönteistä ilmapiiriä.
— Osoitetaan, että ainakin tietyillä poluilla koiran ulkoiluttaminen on sallittua ja jopa suotavaa, aloitteessa sanotaan.
Tarvetta olisi myös talvisille yhteiskäyttöreiteille, jossa koiranulkoiluttajien olisi luvallista kulkea hiihtoreiteillä.
Myös koirametsän perustamista tulisi selvittää. Laajassa ja aitaamattomassa koirametsässä koirat voivat maanomistajan luvalla ja metsästyslain puitteissa liikkua vapaana. Tällaisia koirametsiä on SDP:n mukaan jo muun muassa Helsingissä ja Heinolassa.

Koirien määrä kasvaa jatkuvasti

Aloitteessa mainittu koirapalvelujen yleissuunnitelma tulee SDP:n mukaan nivoa osaksi Imatran tulevien vuosien elinvoiman ja hyvinvoinnin kehitysohjelmaa.
Aloitetta perustellaan koirien määrän jatkuvalla kasvulla sekä kuntalaisten palautteella. Koiranomistajat ovat toivoneet Imatralle jo pitkään koirapuistoa.

Luetuimmat