Robotiikastako buusteri Etelä-Karjalan kilpailukyvylle — Imatralle kaavaillaan robotiikan kehittämisympäristöä

Koulutuskuntayhtymän vetämälle Robocamp-hankkeelle on haettu EU-rahoitusta. Hankkeella tähdätään robotiikkaosaamisen kasvattamiseen sekä alueen yrityksissä että oppilaitoksissa.

Jussi Lopperi

Robocamp-hankkeella halutaan kasvattaa eteläkarjalaisten yritysten ja oppilaitosten robotiikkaosaamista. Kuvituskuvassa lääkerobotti.
Robocamp-hankkeella halutaan kasvattaa eteläkarjalaisten yritysten ja oppilaitosten robotiikkaosaamista. Kuvituskuvassa lääkerobotti.

Eteläkarjalaisten yritysten kilpailukyvyn parantajaksi kaavaillaan nyt robotiikkaa. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän vetämälle kaksivuotiselle Robocamp-hankkeelle on haettu 439 058 euron rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja valtiolta.

Hankkeen tavoite on muodostaa alueen yritysten ja oppilaitosten yhteinen robotiikan osaamisverkosto. Imatralle, ammattiopiston yhteyteen aiotaan rakentaa robotiikan testaus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Sen avulla lisättäisiin robotiikan ja ohjelmistorobotiikan osaamista alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa.

Idea hankkeeseen on tullut Imatran alueen pienten ja keskisuurten yritysten edustajilta. Metalli- ja konepajatekniikan yritykset ovat kertoneet kärsivänsä ammattitaitoisen työvoiman puutteesta. Myös alueen tilitoimisto- ja taloushallintoyritykset toivovat robotiikan ja tekoälyn osaamisesta potkua liiketoiminnalle.

Hankkeen myötä toivotaan myös teollisten työpaikkojen imagon kohoavan nuorten silmissä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 627 226 euroa. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto aikoo toteuttaa hankkeen yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun, LUT yliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja Imatran seudun kehitysyhtiön kanssa.

Hankehakemus on jätetty Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 1. maaliskuuta. Mikäli rahoitus myönnetään, käynnistyy hanke syyskuun alussa.

Uusimmat uutiset

Kommentoidut