Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus: Työttömyysaste on Imatralla yhä maakunnan korkein: 17,5 prosenttia

Työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa. Pitkäaikaistyöttömyys nousi suhteellisesti eniten Imatran seudulla.

Johanna Erjonsalo

Myyjille on ilmoitettu uusia työpaikkoja Etelä-Karjalassa. Kuvituskuva.
Myyjille on ilmoitettu uusia työpaikkoja Etelä-Karjalassa. Kuvituskuva.

Työttömiä työnhakijoita oli Kaakkois-Suomessa lokakuun 2020 lopussa 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tieto ilmenee Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) katsauksesta.

Lomautettujen määrä nousi reilusti viime vuoden lokakuun tilanteeseen verrattuna, mutta laski selvästi kevään ja kesän luvuista.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi 11 prosentin verran vuoden takaisesta, mutta on nyt laskusuunnassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuoden lokakuusta, mutta laski syyskuun luvuista. Avoimia työpaikkoja on 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaakkois-Suomessa oli lokakuun lopussa 16 940 työtöntä työnhakijaa. Työnhakijoita on 2 617 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 7 251, määrä kasvoi 1 367 henkilön eli vajaan neljänneksen verran.

Kaakkois-Suomessa oli lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 2 167 eli 13 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden lokakuuhun verrattuna 1 443 henkilön verran (199 prosenttia).

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 12,6 prosenttia. Korkein työttömyysaste oli Imatralla (17,5 %) ja matalin Lemillä (8,8 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa ja kunnissa. Etelä-Karjalassa työttömien määrä kasvoi määrällisesti ja suhteellisesti enemmän kuin Kymenlaaksossa. Kunnista eniten työttömien määrä kasvoi Lappeenrannassa (753 henkilöä) ja Kouvolassa (457 henkilöä). Prosentuaalisesti nousu oli suurinta Taipalsaarella (55 prosenttia) ja Miehikkälässä (54 prosenttia).

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 2 124. Määrä on 11 prosenttia enemmän (210 henkilöä) kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömyys kasvoi kaikissa seutukunnissa. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan (16 prosenttia) ja Kotka-Haminan (16 prosenttia) seuduilla.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 165 henkilöä eli viidennes enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa lokakuun lopussa 4 400, mikä on 29 prosenttia (977 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys nousi kaikissa seutukunnissa, suhteellisesti eniten Imatran seudulla (55 prosenttia) ja määrällisesti eniten Kotka-Haminan seudulla (331 henkilöä). Pitkäaikaistyöttömiä on eniten Kotka-Haminan seudulla (1 524 henkilöä).

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun aikana avoinna 1 375 uutta työpaikkaa. Määrä on 24 prosenttia (439 kpl) pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna Imatran seudulla (48 prosenttia) ja määrällisesti eniten Lappeenrannan seudulla (149 kpl).

Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Suhteellisesti eniten väheni prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden työpaikkojen määrä. Erityisasiantuntijoiden ammattiryhmän työpaikkojen määrä kasvoi. Myös maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ynnä muiden ammattiryhmälle työpaikkoja oli avoinna edellisvuoden lokakuuta enemmän.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyntiedustajille ja myyjille.