Tilaajalle

Ehdokashaastattelu: Petri Naakka haluaa nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään — ”Kotoutettavien tulee omaksua länsimaiden arvopohja”

Sinisten Petri Naakka on oppivelvollisuusiän nostamisen puolesta. Hän katsoo, että sillä voisi ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

kai Skyttä

Sinisten Petri Naakan mielestä valtion perustehtävä on turvata perheiden valinnanvapaus ja toimeentulo.
Sinisten Petri Naakan mielestä valtion perustehtävä on turvata perheiden valinnanvapaus ja toimeentulo.

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee. Millä keinoilla maakuntaan saadaan lisää elinvoimaa?
— Työllistämismahdollisuuksien ja uusien investointien kautta. Elinvoiman kasvu on yleensä yritysten varassa. Siksi olisi luontevaa, että kannustimia suunnattaisi kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille haluavien yritysten suuntaan. Lisäksi yrittäjyyden vetovoimatekijöitä tulisi lisätä. Tämä onnistuisi pienyrittäjien hyvinvointia ja jaksamista tukevilla toimilla sekä madaltamalla kynnystä itsensä työllistämiseen. Myös itäradasta on ollut puhetta. Toivottavasti sen suhteen jatkettaisi ponnisteluja ja huolehdittaisi, etteivät investointirahat valu pelkästään Länsi-Suomeen.

Luetuimmat