Imatran seudun sähkö aloittaa historiallisen ison investoinnin: Sähkönjakelua uhkaavat puut pyritään parturoimaan taajamien ulkopuolella 560 kilometrin matkalta — Maanomistajia houkutellaan mukaan rahalla

Keskijännitesähkölinjojen reunametsät kaadetaan 40 metrin leveydeltä, jos maanomistajat tähän suostuvat. Kaksivuotisen operaation hinta on useita miljoonia euroja.

Lumikki Haaja

Tavoitteena on puista vapaa sähkölinja, mikä vähentää säästä johtuvien sähkökatkojen todennäköisyyttä merkittävästi.
Tavoitteena on puista vapaa sähkölinja, mikä vähentää säästä johtuvien sähkökatkojen todennäköisyyttä merkittävästi.

Imatran seudun sähkö -konserni aloittaa haja-asutusalueiden sähkönjakelun toimintavarmuutta lisäävän raivausurakan.

Keskijännitesähkölinjojen reunametsät kaadetaan 40 metrin leveydeltä, jos maanomistajat tähän suostuvat.

Urakka on Imatran seudun sähkösiirron liiketoimintapäällikkö Tero Karjolan mukaansa ”historiallinen” niin suuruusluokaltaan kuin vaikutuksiltaan.

Maksamme puusta keskimääräistä paremman hinnan sekä lisäksi odotusarvo- ja uudistuskorvausta. — Tero Karjola

Raivattavaa 20 kV:n keskijännitesähkölinjaa on kaikkiaan 560 kilometriä.

Urakka vie kaksi vuotta ja kustannukset ovat useita miljoonia euroja. Rahaa kuluu raivaustyön lisäksi puusta maanomistajille maksettaviin korjauksiin.

Yli 2 000 metsänomistajaa

Urakan aikana käydään läpi kaikki asemakaava-alueiden ulkopuoliset 20 kV:n keskijännitesähkölinjat Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä.

Alueella on yli 2 000 metsänomistajaa, joita lähestytään kirjeellä etukäteen. He saavat sopimusehdotuksen puunkorjuusta sekä myynnistä.

Metsänomistajille osallistuminen on täysin vapaaehtoista, Tero Karjola korostaa. Heitä houkutellaan mukaan markkinahintaa paremmalla puun hinnalla ja muilla korvauksilla.

— Korvaukset metsänomistajille ovat varsin kohtuulliset. Maksamme puusta keskimääräistä paremman hinnan sekä lisäksi odotusarvo- ja uudistuskorvausta. Toivomme, että maanomistajat lähtevät kattavasti mukaan, Karjola sanoo.

Säävarmuus paranee

Hyödyt ovat haja-asutusalueiden asukkaiden näkökulmasta merkittävät.

Sähkökatkojen todennäköisyys vähenee, kun puut poistetaan aiempaa kattavammin sähkölinjojen liepeiltä. Nykyinen suojavyöhyke on leveydeltään kymmenen metriä, jatkossa siis 40 metriä.

— Kyseisellä toimintamallilla ja kattavalla osallistumisprosentilla pystytään vähentämään säästä aiheutuvia sähkönjakeluhäiriöitä jopa 80 prosenttia, Karjola sanoo.

Mika Strandén

Imatran Seudun Sähkö
Imatran Seudun Sähkö

Tähän patistaa jo vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalakikin. Sähkön toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset kiristyvät Suomessa asteittain vuoteen 2028 mennessä.

Toinen vaihtoehto sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen olisi ollut maakaapelointi. Kaapelointeja tehdäänkin taajamissa, mutta suurten kustannusten takia haja-asutusalueella sähkölinjojen raivaaminen on fiksumpi ratkaisu, Karjola toteaa.

— Tämä on kustannustehokkaampi ja nopeampi tapa saavuttaa parempi säävarmuus.

Maanomistajille ei tule kuluja

Hakkuumääräksi arvioidaan noin 60 000–80000 kuutiota.

Käytännön raivaustyön toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala. Sähköverkkoyhtiö vastaa syntyvistä kustannuksista kokonaisuudessaan.

Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 15 henkilötyövuotta.