Rautjärven kunta on muuttamassa komppaniapäällikön taloa matkailukeskukseksi – Reservikasarmialueen kehittämishankkeessa on tavoitteena kehittää myös Kollaa ja Simo Häyhä -museon toimintoja

Komppaniapäällikön taloon on tarkoitus siirtää kotiseutumuseo Miettilän terveystalosta, joka todennäköisesti puretaan myöhemmin.

Joonas Tapaninen

Rautjärven kunnan elinvoima- ja hankekehittäjän Sini Javanaisen mukaan Simo Häyhä ja Kollaa -museon ampumasimulaattoria on tarkoitus kehittää ja museon pihalla oleville tykeille rakentaa katokset.
Rautjärven kunnan elinvoima- ja hankekehittäjän Sini Javanaisen mukaan Simo Häyhä ja Kollaa -museon ampumasimulaattoria on tarkoitus kehittää ja museon pihalla oleville tykeille rakentaa katokset.

Rautjärven elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle 25 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2020 investointisuunnitelmaan komppaniapäällikön talon muuttamiselle matkailukeskukseksi.

Investointihanke liittyy koko Kuntalan historiallisen reservikasarmialueen laajempaan kehittämishankkeeseen ja on keskeinen toimenpide koko alueen matkailullisen kehittämisen näkökulmasta.

– Ideana on tehdä rakennukseen korjaus- ja muutostöitä, millä se saadaan sellaiseen käyttöön sopivaksi. Sinne tulisi kokoontumistila ja kotiseutunäyttely siirrettäisi Miettilän terveystalosta sinne, kertoo Rautjärven kunnan tekninen päällikkö Juho Jylhä.

Kotiseutumuseon lisäksi komppaniapäällikön taloon on tulossa toinen näyttelytila, missä voi olla erilaisia sotahistoriaan liittyviä näyttelyitä, lisää Rautjärven kunnan elinvoima- ja hankekehittäjä Sini Javanainen.

– Sinne on myös tulossa massiivinen invaluiska, jonka avulla voimme huomioida esteettömyyden, kertoo Javanainen.

Komppaniapäällikön talon muutostöiden suunnitelmassa on pyritty tuomaan esiin vanhoja rakenteita ja osoittaa rakennukseen vuosien saatossa syntynyt kerroksellisuus.

Rautjärvi hakee investointitukea Elyn maaseuturahastosta

Komppaniapäällikön talon muuttamiseen matkailukeskukseksi on varattu Rautjärven kunnan tämän vuoden talousarvion investoineissa 80 000 euroa.

Muutostöille on suunniteltu myös haettavan investointitukea Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (Ely) maaseuturahastosta, jolloin avustusprosentti on tavallisesti 50 prosenttia.

Suunnitelman mukaisten muutostöiden korjaushinta-arvio on 130 000 euroa, ja se ylittää talousarvioon varatun määrärahan 50 000 eurolla. Sen takia lautakunta esittää 25 000 euron lisämäärärahaa tämän vuoden investointisuunnitelmaan.

Rautjärven elinympäristölautakunta kokoontuu keskiviikkona. Juho Jylhän mukaan Ely-keskuksen maaseuturahaston hankeavustuksen hakuaika päättyy syyskuun loppuun mennessä.

– Jos saamme hankerahaa niin sen jälkeen teemme rakennussuunnitelmia ja pyydämme tarjouksia. Työt olisi mahdollista saada valmiiksi ensi kesäksi, jos kaikki menee hyvin, hän ennakoi.

Hankkeessa kehitetään Simo Häyhä -museota

Reservikasarmialueen laajempi kehittämishanke on kolmiosainen hanke. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää myös reservikasarmialueella jo olemassa olevia toimintoja.

Osa niistä liittyy Kollaa ja Simo Häyhä -museon toimintaan sekä ohjattuihin draamallisiin kierroksiin.

– Museoon liittyvä ammuntasimulaattori on jäänyt vähän vaiheeseen ja sitä pitäisi saada eteenpäin. Myös pihalla oleville tykeille pitäisi saada katokset, kertoo Sini Javanainen.

Hänen mukaansa alueella kaivataan kovasti myös pysyvää esiintymislavaa, jota voisi hyödyntää eri tapahtumissa.

Kotiseutumuseon siirtyessä terveystalosta Komppaniapäällikön taloon on tyhjäksi jäävä terveystalo määrä purkaa.

– Virallisia päätöksiä purkamisesta ei vielä tosin ole olemassa, Javanainen sanoo.

Luetuimmat